Mevcut ticari şartların değişiklik göstermesinden dolayı, İSTOÇ 8.Ada No:161-163 de bulunan bugün içinde şirketin merkezi niteliği taşıyan mağazamız açılmış olup, Hasan Tahsin TÜRK koordinatörlüğünde pazardaki aktif ticaret sekteye uğratılmadan devam etmektedir.